Wirtschafts- standort

Wirtschafts- standort

Stimulering van de economie NL

STIMULERING VAN DE ECONOMIE - wordt in Blomberg geschreven met hoofdletters.

Bij burgemeester Klaus Geise vinden de kwesties van de plaatselijke bedrijven met hun medewerkers een luisterend oor.

“Bij mijn werk besteed ik grote aandacht aan een werkende en niet-bureaucratische stimulering van de economie. Alleen op die manier kan ik mijn belangrijkste doel, waarborging van de kwaliteit van leven alsmede de verbetering van de leefomstandigheden voor de bewoners van onze stad bereiken” - aldus Klaus Geise.

De vier belangrijkste hoofddoelen voor het handelen van de stad zijn:

  • Voorwaarden voor bedrijfslocaties verbeteren.
  • Branchegericht een brede economische structuur creëren.
  • Uitbreiding van het aanbod van arbeidsplaatsen waarborgen.
  • Financiële slagkracht van de stad vergroten.

Deze doelen dienen op de volgende wijze te worden bereikt:

  • doordat de infrastructuur wordt verbeterd;
  • de gevestigde ondernemingen worden bediend en verder worden ontwikkeld;
  • activiteiten en maatregelen worden genomen die direct effect hebben op de vestiging van nieuwe bedrijven.

De Industrie- en handelsclub in Bielefeld heeft de prestaties van de stad Blomberg in 2006 in een wedstrijd van de 76 steden en gemeenten in Oostwestfalen-Lippe voor de beste stimulering van de economie met de 1e prijs beloond en met het uitreiken van de “Gouden stoomwals” als toekomstbestendige gemeente van de regio bekroond.

Your Contact Persons

Dhr. Klaus Geise

Bürgermeister