Partnersteden

Partnersteden

Blomberg staat in voor een open, internationale blik op de wereld
Veel mensen uit Blomberg onderhouden in het kader van stadspartnerschappen intensieve contacten met de mensen in het Nederlandse Papendrecht, in de Berlijnse wijk Reinickendorf, de stad Oschatz in Sachsen en de Franse stad Lieusaint.

De oudste partnerschaprelatie van Blomberg bestaat met de Nederlandse stad Papendrecht. Gestimuleerd door het Nederlandse garnizoen in Blomberg en na talloze contacten werd dit eerste partnerschap in 1975 opgericht. Daarna volgde het partnerschap met de Berlijnse wijk Reinickendorf, toen Berlijn vanwege het Oost-West-conflict nog een gedeelde stad was. Meteen na de nieuwe hereniging werden in de zomer van 1990 in het stadhuis bij Oschatz in Sachsen partnerschapsoorkondes ondertekend. Daardoor werden de reeds eerder bestaande intensieve contacten, vooral op sportgebied, in de vorm van een stadspartnerschap gegoten. Het meest recente partnerschap is met de Franse stad Lieusaint in de buurt van Parijs. Dit ontwikkelde zich uit intensieve privécontacten en werd in 2009 officieel bezegeld.

De actieve vormgeving van deze partnerschappen met steden is een doorlopende en lonende taak. Uit de onderlinge uitwisseling tussen particulieren, verenigingen en belangengroepen hebben zich in de loop der tijd talloze persoonlijke vriendschappen ontwikkeld die een belangrijke bijdrage leveren aan het onderlinge begrip en de waardering in het gezamenlijke Europa.
 

Partnersteden van Blomberg zijn: