Stadsgeschiedenis

Stadsgeschiedenis

Stadsgeschiedenis

Rond 1250 stichtte de Lippische edelman Bernhard III zur Lippe voor de vestiging van zijn heerschappij in het huidige zuidoostelijke Lippe de op een bergspoor gelegen, zeer versterkte burcht Blomberg. Deze was ook bestemd voor de beveiliging en bewaking van twee belangrijke, middeleeuwse doorgaande wegen die elkaar dicht in de buurt kruisten. Ongeveer tegelijkertijd begon de planmatige opbouw van de stad met zijn voor toentertijd kenmerkende plattegrond die de stad met zijn lange straten en dwarsstraten in wijken verdeelt. De eerste bekende vermelding van Blomberg in een oorkonde is afkomstig uit 1283. De stad werd voorzien van een wal en een muur, en vanaf meerdere wachttorens in de nabije omgeving kon het gebeuren rondom de stad worden geobserveerd. Verschillende torens op de muur, die in het westelijke gedeelte van de stad bleef behouden, en drie grote stadspoorten vormden nog een extra beveiliging van de stad. De tot op de dag van vandaag behouden gebleven Niedere Tor (onderste poort) is de enige stadspoort die Lippe nog heeft. Deze is een belangrijk monument en tegelijkertijd één van de symbolen van Blomberg.

Ongeveer 200 jaar na de stichting werden de burcht en de stad Blomberg tijdens de zogenoemde Soester Fehde (vete van Soest) vrijwel volledig vernietigd. De wederopbouw werd door een gebeurtenis bespoedigd, waaraan het standbeeld bij de bron op de Marktplatz herinnert: Een vrouw, Alheyd Pustkoke genaamd, stal gewijde hosties uit de stadskerk van Blomberg, wierp ze echter uit angst voor de ontdekking van haar daad in een put. Ze werd gearresteerd, gemarteld en op de brandstapel verbrand. Het water van de put werd voortaan als wonderdoend beschouwd en trok veel pelgrims uit de buurt en van verre aan. Een Blomberger pelgrimsteken werd in de jaren 70 van de vorige eeuw bij de bouw van de metro in Amsterdam gevonden. Boven de put die “wonderen kan verrichten” werd eerst een kapel en daarna een kerk opgericht, de huidige evangelisch-gereformeerde kerkgemeente. Deze wordt ook Kloosterkerk genoemd, omdat voor de verzorging van de pelgrims ook spoedig een klooster werd gesticht.

In de 16e eeuw maakte Blomberg bouwkundig een bloeiperiode door waardoor met de burcht, het stadhuis en het zogenoemde Amtshaus aan de Pideritplatz gebouwen in de stijl van de Weser-renaissance, die tegenwoordig nog steeds symbolisch zijn voor het huidige stadsbeeld, werden opgericht. De Dertigjarige oorlog (1618-1648) zorgde voor een duidelijk verval van de stadsontwikkeling. Het bevolkingsaantal daalde met bijna tweederde naar 675 en meer dan de helft van alle woonplekken was onbewoond. De stad herstelde zich slechts langzaam van deze terugslag. Ambacht en nijverheid waren daarbij de drijvende krachten. In eerste instantie ontwikkelde het schoenmakersvak zich zo sterk dat schoenen uit Blomberg ook op markten elders konden worden afgezet. Later waren het de meubelmakers die in Blomberg steeds belangrijker werden. Uit dit ambacht ontwikkelde zich einde 19e eeuw een florerende stoelenindustrie die zijn producten in heel Duitsland en ook in het nabije buitenland afzette. In Blomberg werd bovendien de eerste multiplexplaat van beukenhout wereldwijd ontwikkeld, wat de standaardproductie van meubels in het algemeen duidelijk inspireerde. De technische doorontwikkeling van de multiplexplaat komt tegenwoordig onder andere als bodemplaat in Formule 1-wagens en in snelheidstreinen ten goede - en wordt nog altijd in Blomberg geproduceerd.

Aan het begin van de 19e eeuw begonnen Friedrich Vöchting en Carl Gronemann met het kweken van kruidnagels. Ze kregen zelfs internationaal grote erkenning en de stad wordt daardoor tot op de dag van vandaag nog vaak ‘Kruidnagelstad’ genoemd. De in 1847 geboren Hermann Vöchting gold als een van de grootste botanische specialisten van zijn tijd. Ongeveer tegelijkertijd werd de van de vochtige grond voor de poorten van Blomberg afkomstige Louis Paulsen wereldberoemd als één van de beste schakers van zijn tijd.

Sinds het einde van de 15e eeuw was er in Blomberg een kleine joodse gemeente die in 1808 een eigen synagoge oprichtte. Na de emigratie en de verhuizing van de laatste joodse bewoonster naar een elders gevestigd bejaardentehuis werd de gemeente in de NS-tijd opgeheven. In het behouden synagogengebouw is tegenwoordig het stadsarchief van Blomberg gevestigd.

In de Tweede Wereldoorlog bleef Blomberg in grote mate verschoond van kamphandelingen, maar lieten 205 soldaten uit Blomberg echter wel het leven en bovendien waren er 105 vermisten. Na het einde van de oorlog bevonden zich vele gebombardeerden en vluchtelingen in Blomberg, waarvan de meesten in Blomberg bleven wonen. Bovendien waren er gedurende zes jaar 1500 ontheemden uit de Baltische Staten ondergebracht. In 1944 werd de tegenwoordig wereldwijd actieve onderneming Phoenix Contact in Blomberg in veiligheid gebracht. Al snel wisselde deze als grootst werkgever de eerst florerende stoelenindustrie van Blomberg af.

In 1962 werd Blomberg in de tijden van de koude oorlog met de stationering van een Nederlandse luchtafweereenheid (3e GGW) een locatie van de NATO. Toen het Oost-West-conflict in 1996 werd opgeheven, eindigde de Nederlandse aanwezigheid van militairen in Blomberg. Vele persoonlijke en maatschappelijke relaties bleven echter tot op de dag van vandaag behouden. Ook in 1996 kregen de handbalsters van HSG Blomberg-Lippe het voor het eerst voor elkaar om in de eerste Bundesliga mee te spelen, waar ze tegenwoordig nog steeds zijn vertegenwoordigd.

In 1970 kreeg Blomberg met de gemeentelijke herindeling een nieuw gezicht. 18 eerder zelfstandige dorpsgemeenten werden met Blomberg samengevoegd en vormen sindsdien de over bijna 100 km2 uitgestrekte stad Blomberg. In de analen van de stad geniet 2005 bekendheid, omdat de in het Blomberger stadsdeel Mossenberg geboren Bondskanselier van die tijd, Gerhard Schröder, in Blomberg regelmatig zijn Franse collega Jaques Chirac trof tijdens het Duits-Franse overleg.

De stad Blomberg telt nu bijna 16.000 inwoners en vervult vele lokale, centrale functies in het zuidoosten van Lippe met zijn commerciële, onderwijs-, justitie-, culturele en bestuursaanbod.